Villkor Tjänster

Privatcoachning/rådgivning, Healing, Djurkommunikation, seans för mindre grupper mm

Betalning
I samband med bokningen betalar Du i förskott för akuell tid till Bg 191-4613 eller Swish 123 355 8863 (företag Moleye)

Återbud
Vid återbud senare än 24 timmar innan eller om Du uteblir utan att meddela faktureras Du full avgift.

Vid återbud pga sjukdom faktureras Du inte om  du kan visa upp läkarintyg.